Bréf til starfsmanna

Ágætu starfsmenn Samherja.

 

  • Í mars fékk Seðlabanki Íslands húsleitarheimild hjá Samherja byggða á röngum útreikningum á útflutningsverði karfa. 
  • Héraðsdómur og Hæstiréttur staðfestu að útreikningarnir væru rangir.
  • Nú eru liðnir 9 mánuðir frá því að húsleitin var gerð en fullyrt var í upphafi af hálfu Seðlabankans að rannsóknin myndi taka stuttan tíma.
  • Á þessu tímabili hefur einungis ein fyrirspurn komið frá Seðlabanka Íslands varðandi útflutning á fiski. Spurt var um bleikjuútflutning til Þýskalands en á 44 mánaða tímabili hafa einungis verið flutt út 11 tonn af bleikju til tengdra aðila!
  • Við höfum ítrekað boðið Seðlabanka Íslands aðstoð við greiningu gagna til að flýta fyrir rannsókninni.
  • Seðlabanki Íslands hefur ítrekað haldið því fram fyrir rétti að hann hafi fundið gögn sem sýni að verðlagning Samherja til tengdra aðila, meðal annars á þorski, sé undir markaðsverðum og brjóti þannig gegn lögum.
  • Við fengum IFS Ráðgjöf (þjónustu- og ráðgjafarfyrirtæki á sviði fjármála og greininga) til að greina allan fiskútflutning Íslendinga frá 2007 til og með ágúst 2012.
  • Niðurstaðan er afdráttarlaus: Verð Samherja var að jafnaði hærra en annarra aðila í greininni (sjá bréf frá IFS Ráðgjöf hér neðar á síðunni).

Við sögðum strax eftir húsleit að Samherji seldi ekki fisk á undirverði til tengdra félaga. Það kom svo í ljós í lok apríl, þegar við fengum loksins að sjá gögnin sem lágu til grundvallar húsleitinni, að útreikningar Seðlabanka Íslands voru rangir. Við höfum hrakið þau gögn sem lögð voru til grundvallar húsleitarheimildinni og bæði Héraðsdómur og Hæstiréttur hafa staðfest þá niðurstöðu. Í úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur frá 15. maí segir meðal annars:

„Með þeirri aðferð, sem varnaraðili [Seðlabanki Íslands] virðist reisa fyrrgreindar ályktanir sínar á um útflutningviðskipti sóknaraðila [Samherji hf.] með karfa í samanburði við viðskipti annarra, hefur kílóverð í hverjum viðskiptum jafnt vægi óháð því magni sem flutt var út. Orkar það tvímælis í ljósi þess hvaða áhrif magn hefur á verðið. Nærtækara hefði verið að bera saman heildarkílóverð í viðskiptunum eða meðaltalskílóverð í viðskiptum með sambærilegt magn hjá sóknaraðila [Samherji hf.] og öðrum útflytjendum hins vegar. Með því hefðu fengist samanburðarhæfar tölur.“

Með þessum orðum staðfestir héraðsdómarinn það sem við höfum sagt: Yfirmenn Seðlabanka Íslands beittu röngum útreikningum við öflun húsleitarheimildarinnar, jafnvel blekkingum því ekki er hægt að ætla hagfræðingum Seðlabanka Íslands að kunna ekki einfaldan meðaltalsútreikning.

Greining IFS Ráðgjafar á útflutningsverði íslenskra sjávarafurða síðustu ár, hnekkir þeirri fullyrðingu Seðlabanka Íslands að hann hafi komist yfir gögn sem sýni að Samherji hafi selt aðrar tegundir en karfa á undirverði. Hún er röng – eins og fullyrðing bankans um karfaverðið.

Ágætu starfsmenn.
Niðurstaða IFS Ráðgjafar sýnir það sem við frændur höfum alltaf vitað: Þið öll hjá Samherja hafið skilað góðu verki og lagt ykkar af mörkum til að gera sem mest verðmæti úr íslensku sjávarfangi.

Það er því óásættanlegt að rannsókn Seðlabanka Íslands hvíli sem skuggi á fyrirtækinu. Henni verður að ljúka.

Um leið og við þökkum ykkur samstarfið á árinu 2012 óskum við ykkur og fjölskyldum ykkar farsældar á nýja árinu.

Þorsteinn Már Baldvinsson

Kristján Vilhelmsson

 

IFS_radgjof