Samherji Holding ehf. eykur hlut sinn í Eimskip

Samherji Holding ehf., félag tengt Samherja hf., jók í dag hlut sinn í Eimskipafélagi Íslands hf. (Eimskip) um 0,29% og á 30,28% hlutafjár í félaginu eftir viðskiptin. Samherji Holding hyggst nú gera öðrum hluthöfum í Eimskip tilboð í hluti þeirra eins og lög áskilja.

Með flöggun hinn 10. mars á þessu ári kom fram að Samherji Holding hefði aukið hlut sinn í Eimskip um 3,05% og ætti 30,11% hlut í fyrirtækinu eftir kaupin. Samherji Holding óskaði síðan eftir undanþágu frá tilboðsskyldu vegna þeirra sérstöku og óvenjulegu aðstæðna sem voru uppi í þjóðfélaginu vegna útbreiðslu Covid-19 og þeirrar röskunar sem faraldurinn hafði fyrir íslenskt efnahagslíf á þeim tíma. Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands veitti Samherja Holding slíka undanþágu hinn 31. mars síðastliðinn og seldi Samherji Holding hlutabréf í Eimskip samdægurs þannig að hlutafjáreign félagsins í Eimskip fór niður fyrir 30%.

Tilgangur Samherja Holding með hlutafjárkaupunum í dag er fyrst og fremst að ljúka tilboðsskyldu sinni gagnvart öðrum hluthöfum sem undanþága fékkst fyrir í mars síðastliðnum. Kaupin endurspegla þá trú sem stjórnendur Samherja Holding hafa á rekstri Eimskips. Starfsfólk félagsins um allan heim hefur verið mjög samhent í þeirri umfangsmiklu endurskipulagningu sem fram hefur farið að undanförnu og á þakkir skildar fyrir þann góða árangur sem náðst hefur. Með svo samhentan hóp að verki er það trú okkar að batnandi afkoma eigi eftir að koma enn betur í ljós á næstu misserum.

Eimskip er í meirihlutaeigu íslenskra lífeyrissjóða sem saman fara með rúmlega helming hlutafjár. Samherji Holding telur Eimskip vel til þess fallið að vera áfram skráð á almennan hlutabréfamarkað og stjórnendur Samherja Holding binda vonir við að eiga áfram gott samstarf við aðra hluthafa Eimskips.

f.h. Samherja Holding ehf.,
Þorsteinn Már Baldvinsson