Seiði komust í settjörn eldisstöðvar

Þann 6. maí síðastliðinn uppgötvaðist að seiði í eldisstöð Samherja fiskeldis að Núpsmýri í Öxarfirði höfðu borist úr einni af eldiseiningum seiðastöðvar yfir í settjörn stöðvarinnar. Seiðin sem um ræðir voru ekki sjógönguhæf. Samherji tilkynnti samdægurs um mögulega slysasleppingu til viðeigandi aðila, ásamt því að efldar voru varnir í frárennsli úr settjörn í viðtaka.

Við fyrstu athugun virðist kerfisbilun í nýju eldiskerfi seiðastöðvar hafa valdið því að seiði soguðust í frárennsliskassa á eldiskeri og út um frárennslisrör, yfir í millibrunn og þaðan í settjörn. Sleppivarnir eru á þremur stöðum í frárennsliskerfi seiðastöðvar; á hverri eldiseiningu, í millibrunni og settjörn. Sleppivarnir á frárennsliskassa og millibrunni virðast ekki hafa virkað sem skyldi en þær hafa þegar verið yfirfarnar og efldar.

Um óverulegt magn seiða var að ræða og er unnið að endurheimt þeirra úr settjörn í samráði við Matvælastofnun. Samhliða hefur verið unnið að orsakagreiningu og úrbótaáætlun er þegar komin í framkvæmd.

Samherji fiskeldi hefur stundað landeldi í 25 ár án slíkra óhappa. Félagið vinnur eftir ströngum verklagsreglum og gæðastöðlum og leggur ríka áherslu á að stunda landeldi á sjálfbæran og öruggan hátt. Samherji fiskeldi harmar atvikið en strax var hafist handa við að rannsaka orsakir og hefja mögulegar úrbætur til að fyrirbyggja að slíkt endurtaki sig.


Nánari upplýsingar veitir:

Jón Kjartan Jónsson, framkvæmdastjóri Samherja Fiskeldis, í síma 560 9000