Yfirlýsing frá Samherja vegna rangfærslna í umfjöllun DV

Samherji hf telur rétt að koma eftirfarandi upplýsingum á framfæri  í ljósi forsíðufréttar  DV í dag. Greinin er uppfull af rangfærslum, bæði hvað varðar Samherja,  dótturfélög Samherja og einnig um það lagaumhverfi sem í gildi er á Kýpur. Á það bæði við  um skattareglur og önnur lög er varða  fyrirtækjarekstur á Kýpur.

 

Hér á eftir fara nokkur atriði sem mikilvægt  er að taka fram vegna þessa:

 

  • Eignir þeirra félaga sem tengjast Samherja á Kýpur  eru fyrst og fremst fiski- og þjónustuskip sem stunda fiskveiðar og vinnslu við strendur Afríku.
  • Kýpur er eitt af fullgildum ríkjum  í ESB og lýtur því lagaumhverfi sem Evrópusambandið hefur sett.
  • Skattkerfið er einfalt og reglur skýrar.
  • OECD flokkar Kýpur ekki sem skattaskjól. OECD hefur flokkað ríki í þrjá flokka með tilliti til skattareglna. Kýpur er á sama lista og Ísland og því fráleitt að halda því fram að Kýpur sé skattaskjól. Á vef fjármálaráðuneytisins má finna lista yfir lágskattasvæði (http://www.fjarmalaraduneyti.is/verkefni/skattar_og_tollar/nr/13806).
  • Skattlagning eignarhaldsfélaga á Kýpur er með svipuðum hætti og á Íslandi.
  • Ísland er ekki flokkað sem aflandseyja og skattaskjól frekar en Kýpur.
  • Dótturfélög Samherja á Kýpur greiða þarlenda skatta en skatthlutfall sem er greitt er um 16%.

Samherji hefur lýst því yfir að fyrirtækið mun ekki tjá sig frekar um rannsókn gjaldeyriseftirlits Seðlabanka Íslands í fjölmiðlum fyrr en það mál hefur verið meðhöndlað af dómstólum og svör félagsins munu taka mið af því á meðan að á rannsókninni stendur.