Útgerðarfélag Akureyringa

Á Akureyri rekur Samherji frystihús Útgerðarfélags Akureyringa. Á Laugum er hausaþurrkun. | In Akureyri, Samherji operates ÚA freezing plant. The operation in Laugar is a head drying facility.
Almennar upplýsingar | General Information(Bakveiki, ofnæmi o.fl. skráist í þennan reit) | (If you have issues such as back pain or allergy, you register that here)
Spurningin á bæði við um munntóbaks- og neftóbaksnotkun | The question covers both nose- and mouth tobacco use.Um starf sem sótt er um | About the job
Hvenær getur þú hafið störf? | When can you start working?
Ef óskað er eftir tímabundnu starfi eða sumarstarfi, sláðu þá inn ósk um upphafs- og enda dagsetningu starfs | If you are seeking for a temporary job, please enter desired starting date and end date.
Nefndu nöfn fyrirtækja, starfsvettvang, starfstímabil og yfirmenn í fyrri fiskvinnslustörfum | Specify name of companies, occupation, employment time and supervisors names in previous fish processing plants
Nefndu nöfn fyrirtækja, starfsvettvang, starfstímabil og yfirmenn í fyrri störfum sem EKKI teljast fiskvinnslur | Specify name of companies, occupation, employment time and supervisors names in previous jobs that are NOT fish processing plants
Tilgreindu nafn og símanr. meðmælanda. Ef enginn meðmælandi er til staðar, skrifaðu þá "Enginn" í þennan reit. | Specify name and phone number of recommenders. If no recommender exist, write "None" in this field.
Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri | Any comments you want to add to the application


Athugið | Attention

Tekið skal fram að umsækjandi ræður sig til almennra fiskiðnaðarstarfa sem krefst góðs líkamlegs atgervis, nema um annað sé samið.
Nýjir starfsmenn eru fyrst ráðnir til 2ja mánaða. Að þeim tíma loknum er metið hvort þeir uppfylla þær væntingar sem gerðar voru til þeirra í upphafi.

Please note that you are applying for general fish industry job that requires good physical health, unless otherwise agreed upon.

New employees are first hired for 2 months trial period. After that time, it is evaluated if they are standing up to the expectations they were initially supposed to.