Vinnsla Grindavík

Almennar upplýsingar | General Information(Bakveiki, ofnæmi o.fl. skráist í þennan reit) | (If you have issues such as back pain or allergy, you register that here)
Spurningin á bæði við um munntóbaks- og neftóbaksnotkun | The question covers both nose- and mouth tobacco use.Um starf sem sótt er um | About the job
Hvenær getur þú hafið störf? | When can you start working?
Ef óskað er eftir tímabundnu starfi eða sumarstarfi, sláðu þá inn ósk um upphafs- og enda dagsetningu starfs | If you are seeking for a temporary job, please enter desired starting date and end date.
Nefndu nöfn fyrirtækja, starfsvettvang, starfstímabil og yfirmenn í fyrri fiskvinnslustörfum | Specify name of companies, occupation, employment time and supervisors names in previous fish processing plants
Nefndu nöfn fyrirtækja, starfsvettvang, starfstímabil og yfirmenn í fyrri störfum sem EKKI teljast fiskvinnslur | Specify name of companies, occupation, employment time and supervisors names in previous jobs that are NOT fish processing plants
Tilgreindu nafn og símanr. meðmælanda. Ef enginn meðmælandi er til staðar, skrifaðu þá "Enginn" í þennan reit. | Specify name and phone number of recommenders. If no recommender exist, write "None" in this field.
Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri | Any comments you want to add to the application